คณะครูเข้ารับการอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณ C4T

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต (ผ่าน)
  • นางสมฤดี  แสนเภา (ผ่าน)
  • นางสาวกนกภรณ์  คิดโสดา (ผ่าน)​
  • นายสาวิตร  โคตรสุโน (ผ่าน)
  • นายจักรกฤษ  แสนพันนา
  • นางปัญจารา  ซาหิน (ผ่าน)​
  • นางนราพร  จันทราภรณ์ (ผ่าน)
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • นายพงษ์พิพัฒน์  นารินรักษ์ (ผ่าน)
  • นางอุมรินทร์  โปทาหลี (ผ่าน)​
  • นายคมกริช  ทรงเย็น (ผ่าน)
  • นางสาววรางคณา  มณีนพ (ผ่าน)
  • นางดรุณี  ภูพันนา (ผ่าน)
  • นายวัฒนา  ปัญจรักษ์ (ผ่าน)
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 
  • นายกิตติคุณ  เชื้อสุจริต (ผ่าน)
  • นางรัตนา  บัวล้ำล้ำ (ผ่าน)​
  • นางสาวทิพย์สุดา ผายกลาง (ผ่าน)
  • นายปรเมศวร์​ มุทาพร (ผ่าน)​
  • นางภัฑร์ธิชาษ์  เริ่มลักคน์
  • นางสาวประภาพร  อุปโคตร
  • นางสาววิชุดา  เชื้อตาอ่อน
  • นางสาวภัทรสุดา เกิดแสง
  • นางสาวพักตรา ราชามาตย์ (ผ่าน)

About admin

Check Also

นักเรียนร่วมโครงการเยาวชนนำเที่ยวศูนย์ศิลปาชีพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.