คณะครูอบรมให้ความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 คณะครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” สพม.สกลนคร ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียน เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยพรรณพืชที่อยู่ภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และมีจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์พันธุ์พืช กิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีขึ้นภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการนำพืชพรรณไม้ใน โรงเรียนพัฒนาเป็นฐานการเรียนรู้ เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ อันจะเกิดผลประโยชน์แก่นักเรียน เกิดข้อมูลองค์ความรู้ สามารถที่จะนำไปใช้เป็นผลงานทางวิชาการได้ต่อไป

About admin

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.เอกศักดิ์ อาจหาญ

ขอแสดงความยินดี …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.