เลขประจำตัว :

Security Code :

มีปัญหาในการใช้ระบบ ติดต่อครูวรวิทย์

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Update ปพ.5 ออนไลน์ ได้แก้ไขการกรอกคุณลักษณะ กับอ่านคิด คณะครูโปรดกดปุ่มบันทึกอีกครั้งเพื่อให้พิมพ์รายงานได้ถูกต้อง


โดย คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2015-10-02)

Update ปพ.5 ออนไลน์ เพิ่มสถิติการจัดทำ ปพ.5 ออนไลน์ ของคณะครูทั้งโรงเรียนแล้ว
เลือกเมนู สารสนเทศโรงเรียน แล้วเลือก สถิติการจัดทำ ปพ.5 ออนไลน์

โดย คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2015-08-06)

Update ปพ.5 ออนไลน์ แก้ไขปัญหาการบันทึกเวลาเรียน ไม่ตรงสัปดาห์เรียบร้่อยแล้ว


โดย คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2015-07-27)

Update ปพ.5 ออนไลน์ เพิ่มข้อมูล วิชาหน้าที่พลเมือง ม.ต้น เรียบร้อยแล้ว


โดย คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2015-07-27)

Update ปพ.5 ออนไลน์ เพิ่มข้อมูล ด.ช. สุวิวัฒน์ 1/2 แล้ว


โดย คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2015-07-27)

เพิ่ม ปพ5ชุมนุมดนตรีไทย ดนตรีสากล แล้วครับ


โดย คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2015-07-23)

แก้ไข ข้อมูล ปกรณ์ 3/4 เรียบร้อยครับ


โดย คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2015-07-23)

Update รหัสวิชาสังคม แก้ไขแล้วครับ


โดย คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2015-07-23)

Update ปพ.5 ออนไลน์ ครูวรวิทย์ ได้แก้ไขปัญหาการบันทึกเวลาเรียนแล้วครับ


โดย คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2015-07-22)

หากคุณครูท่านใด พบปัญหาในการใช้ระบบ ปพ.5 ออนไลน์ โปรดแจ้งครูวรวิทย์ เพื่อดำเนินการแก้ไข ขอบคุณครับ


โดย คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2015-07-22)

นักเรียน ม.1 และนักเรียน ม.4 ที่เข้าใหม่ ติดต่อรับรหัสผ่านกับครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
-

โดย คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2015-05-17)