เลขประจำตัว :

Security Code :

มีปัญหาในการใช้ระบบ ติดต่อครูวรวิทย์

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ กระทำความผิด ในการขโมยรหัสครู และแก้ไขคะแนนความประพฤติ
เด็กชายเทวราช แสนสวาท เด็กชายปริญญา ชาวประมง เด็กชายภูมินทร์ ขันตะชาติ เด็กชายวีระพงษ์ หอมใส เด็กชายสุริยา สุพะสอน เด็กชายแสงสุรีย์ วีระสัย เด็กชายเอกสิทธิ์ ภูชะอม

โดย คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2014-03-03)

นักเรียนที่ลักลอบใช้รหัสครู ในการแก้ไขคะแนนความประพฤติ ถือเป็นการกระทำผิดกฏหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์
ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ พบครูวรวิทย์ เด็กชายชิษณุชา วงศ์สามารถ เด็กชายประเสริฐ กานุสนธ์ เด็กชายภูธวัฒน์ อินธิจักร เด็กชายศุภชัย เหาะเหิน เด็กชายอนิรุฒ ไชยยะ เด็กชายอรรคพล พรมสากล เด็กหญิงปิยดา แวงชัยภูมิ

โดย คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2014-02-27)

คณะครูที่ต้องการรหัสสำหรับใช้อินเทอร์เน็ต โปรดแจ้งงานไอซีที นะครับ
-

โดย คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2014-01-03)

แบบ ปพ.5 (ชั่วคราว)
เรียนคุณครูทุกท่าน หากต้องการแบบ ปพ.5 เพื่อเช็คชื่อนักเรียน ติดต่อที่ครูพิชิต มีทุกระดับชั้นทุกห้อง (เฉพาะวิชาพื้นฐาน) เป็นไฟล์เอ็กเซลแก้ไขได้ครับ

โดย คุณครูพิชิต สุจริต (2012-12-17)

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคณะครูและนักเรียน
เราชาว จ.ศ.ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนและคุณครูที่ร่วมกันคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการแข่งขันภาพยนต์สั้นระดับชั้น ม.๑-ม.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ และได้เป็นตัวแทนระดับประเทศต่อไป (คุณคือความภาคภูมิใจของเรา)

โดย คุณครูพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม (2011-12-28)

สรุปการใช้งบประมาณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
เรียนคุณครูทุกท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดของงบประมาณคงเหลือในแต่ละโครงการ ของปีการศึกษา 2554 ท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ระบบข้อมูลของตนเอง และไปที่ระบบจัดการเอกสาร

โดย คุณครูพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม (2011-11-03)

ส่งคำนิยมงานเกษียณท่าน ผอ.
ขอความร่วมมือคณะครูทุกท่านร่วมเขียนและส่งคำนิยมเนื่องในงานเกษียณอายุราชการท่าน ผอ.ลิขิต คำภูแสน เพื่อจัำดพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกงานเกษียณ โดยส่งทางอีเมลล์ pjrsahin@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554 นะคะ

โดย คุณครูปัญจารา ซาหิน (2011-08-16)

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ขอเชิญนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมเนื่องวันวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2554 โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียนจะจัดกิจกรรมวันแม่และวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน Science Show การจัดป้ายนิเทศ การแข่งโยนไข่ การยิงจรวดขวดน้ำแม่นยำ นักเรียนที่สนใจติดตามรายละเอียดที่ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิทย์กายภาพ และครูผู้สอนวิ

โดย คุณครูปัญจารา ซาหิน (2011-07-22)

การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Center 2011 ปีการศึกษา 2554
ในชั่วโมงแนะแนววันที่ 1 มิ.ย.54 ได้ขอความอนุเคราะห์ครูที่ปรึกษาแต่ละห้องดูแลการกรอกข้อมูลของนักเรียน ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยและรบกวนส่งกลับมาที่ครูพิชิต ในวันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. 54 นี้ด้วย โดยช่วยตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง และให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครองมาพร้อมกับแบบกรอกข้อมูลด้วย นะครับ...

โดย คุณครูพิชิต สุจริต (2011-06-01)

ผู้ใช้งานระบบ MIS ทุกท่าน โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ เพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่เหมาะสม
รหัสเดิมที่โปรแกรมตั้งให้ อาจมีผู้ไม่หวังดี นำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองด้วยนะครับ

โดย คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2011-05-11)

แจ้งเปลี่ยนกำหนดการลงทะเบียน ได้ถึง ศุกร์ที่ 13 พ.ค. 54
เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ สามารถลงทะเบียนได้เรียบร้อยดี ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนกำหนดการลงทะเบียนจากเดิม 20 พ.ค. เป็นวันศุกร์ที่ 13 พ.ค. 54 นี่้

โดย คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2011-05-10)

ม.3 ที่เลือกสาระเพิ่มคอมพิวเตอร์ ของครูธนกฤต โปรดไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนอีกครั้ง
ขออภัยในความไม่สะดวก

โดย คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2011-05-10)

นักเรียน ม.3 สามารถเลือก สาระเพิ่มกลุ่มวันพุธ ได้ในวันที่ 10 พ.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
เนื่องจากงานวิชาการได้มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชา ทำให้จำเป็นต้องยกเลิกการลงทะเบียนของกลุ่มวันพุธ เพื่อแก้ไข และจะเปิดให้ลงอีกครั้งในวันที่ 10 พ.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

โดย คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2011-05-09)

เลือกชุมนุมออนไลน์ 54 ลงทะเบียนช้า เต็มก่อนนะ จะบอกให้
ระบบลงทะเบียนเลือกสาระเพิ่มและชุมนุม พร้อมแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเมนู ลงทะเบียนเรียน เพื่อเลือกชุมนุม และสาระเพิ่ม (ถ้ามี) ได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 พ.ค. 2554 หลังจากนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือย้ายชุมนุมได้อีกนะครับ

โดย คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2011-05-02)

เริ่มนับคะแนนความประพฤติ วันที่ 9 พ.ค. 54
ระบบจะดำเนินการเริ่มนับคะแนนความประพฤตินักเรียนใหม่ในวันที่ 9 พ.ค. 54 โดยคะแนนของนักเรียนทุกคนจะปรับเป็น 0 แต่ประวัติการทำความดีของนักเรียน จะยังคงถูกบันทึกเอาไว้ และนักเรียนสามารถเข้าไปตรวจสอบย้อนหลังได้ ขอให้มีความสุขกับการทำความดีนะครับ

โดย คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2011-04-26)

เปิดเทอมวันจันทร์ที่ 9 พ.ค. 54
นักเรียนจะได้เลือกชุมนุม สาระเพิ่ม รับตารางสอบ จัดห้อง การเลื่อนชั้นหรือซ้ำชั้น และโรงเรียนจะดำเนินการจ่ายเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้กับนักเรียนในวันดังกล่าวด้วยนะครับ

โดย คุณครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต (2011-04-21)

ประกาศผลการเรียน ม.1 ม.2 และ ม.3
ผลการเรียนประกาศแล้ว ดูได้ที่หน้าห้องคอมพิวเตอร์ 2 หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อครูพิชิต โดยด่วน!!!

โดย คุณครูพิชิต สุจริต (2011-03-03)

แจ้งการเปลี่ยนแปลงในการเขียนโครงการ ปี 2554
ในการเขียนโครงการ ปี 2554 ขอให้คณะครูเขียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งมีทั้งหมด 15 มาตรฐาน ( ยกเลิก 18 มาตรฐาน เดิมในเอกสารที่แจกให้ ) คณะครูสามารถดูรายละเอียดทั้ง 15 มาตรฐาน ได้ที่ e-mail ของท่าน หรือที่ www.kruthai.info กำหนดส่งโครงการ ปี 2554 และ ประเมินโครงการ ปี 2553 วันที่ 11 มีนาคม 2554 งานแผนงานและงบประมาณ

โดย คุณครูพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม (2011-02-26)

ประกาศไปยังนักเรียน ม.1 และ ม.3 ที่เรียนกับครูพิชิต
ให้นักเรียนที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์กับครูพิชิต ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 ที่ยืมหนังสือไปให้นำกลับมาส่งคืนได้แล้ว เนื่องจากได้สอบปลายภาคและปลายปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยให้ส่งได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม หากนักเรียนคนใดไม่คืนหนังสือ จะมีผลต่อผลการเรียนของนักเรียนเอง หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ครูพิชิต ห้องคอมพิวเตอร์2...

โดย คุณครูพิชิต สุจริต (2011-02-25)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทย์-คณิต
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาฯ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ผู้สนใจขอรับรายละเอียดและยื่นซองเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - วันที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องแผนงานและงบประมาณ สอบถามทางโทรศัพท์ 042-709142

โดย คุณครูปัญจารา ซาหิน (2011-02-23)